Technische keuring van motorfietsen vanaf 1 januari 2023

16/09/2022

Motorfietsen moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht naar de keuring bij verkoop en na ongeval. Dat heeft de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd. De beslissing is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU en kadert binnen het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan dat streeft naar nul verkeersdoden tegen 2050. Motorfietsen zullen niet onderworpen worden aan een periodieke keuring.


Niet alle soorten motorfietsen
Niet alle soorten motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om:

  • motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc.
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Lichtere motorfietsen moeten vooralsnog niet naar de keuring.

Wanneer
Bij verkoop en na ongeval

Kostprijs
De motorfietsenkeuring zal 48,10 euro bedragen.

Beperkt aantal keuringscentra
Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren. De keuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien.

Controle
Het accent van de motorfietsenkeuring zal niet liggen op de originaliteit van de motorfiets, maar op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming. Er zijn 9 technische domeinen waarop een motorfiets zal gecontroleerd worden, waaronder remmen, stuurinrichting, ruiten, lichten, enz.

Oldtimers, customs en zelfbouwprojecten
In het besluit zijn geen vrijstellingen voorzien voor particulieren.

Volgende stappen
Na deze definitieve goedkeuring vindt verder overleg plaats met de andere 2 gewesten om de uitrol van de technische keuring van motorfietsen zo vlot en praktisch mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal de Vlaamse overheid verder afstemmen met de belangenorganisaties.

Bron : https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/technische-keuring-van-motorfietsen